Privacy Policy

BBL Transport en Logistiek hecht veel belang aan het waarborgen van je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. BBL Transport en Logistiek zal zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan.

BBL Transport en Logistiek

Als je via onze website, Facebookpagina of op een andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt dan geldt BBL Transport en Logistiek als verantwoordelijke in de zin van de privacy regelgeving. Onze hoofdvestiging is gevestigd aan de <ADRES> <NR> te (Postcode) Emmen en is geregistreerd bij de KvK onder het nummer <KVK nummer>.

Verwerking van persoonsgegevens van inschrijvingen en werknemers

Indien je bij BBL Transport en Logistiek informatie opvraagt  of je aanmeldt voor een nieuwsbrief, vragen wij je onder meer om je naam, telefoonnummer, woonplaats en e-mailadres. Als jij je inschrijft als werkzoekende of reageert op een vacature vraagt BBL Transport en Logistiek ook om je geboortedatum, nationaliteit, geslacht, gegevens over je rijbewijs, je werkvoorkeuren en je CV. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen in het kader van door je af te leggen testen of via referentiechecks in de sollicitatieprocedure. Op het moment dat je voor BBL Transport en Logistiek gaat werken, dan wel al bij ons werkt of hebt gewerkt dan zullen wij ook persoonsgegevens verwerken die nodig zijn in het kader van de personeels- en salarisadministratie, zoals BSN, kopie ID bewijs, bankgegevens, eventuele werkvergunning, gewerkte uren en overige benodigde gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van zakelijke relaties

Onder zakelijke relaties vallen contactgegevens van leveranciers, verkopers, medewerkers van opdrachtgevers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. BBL Transport en Logistiek verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verstrekken o.a. de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. BBL Transport en Logistiek kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan ondernemingen die tot dezelfde groep als BBL Transport en Logistiek behoren, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin BBL Transport en Logistiek hiertoe verplicht kan worden.

Doeleinden

BBL Transport en Logistiek kan je persoonsgegevens onder meer verwerken om:

te reageren op vragen en opmerkingen;

 • nieuwsbrieven te versturen;
 • je te kunnen benaderen voor marketingdoeleinden en informatie over ons;
 • klachten en geschillen te behandelen;
 • je geschiktheid te kunnen beoordelen voor bemiddeling naar (tijdelijk) werk of een opdracht;
 • een werknemers- of bemiddelingsrelatie en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden aan te gaan en uit te voeren;
 • de personeels- en bemiddelingsadministratie te beheren en te onderhouden;
 • een overeenkomst met een opdrachtgever aan te gaan en uit te voeren;
 • je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen door middel van opleidingen en trainingen;
 • een beroep te kunnen doen op eventuele aanspraken op uitkeringen;
 • bedrijfsmedische zorg of bedrijfsmaatschappelijk werk te kunnen regelen;
 • te zorgen voor de benodigde verzekeringen;
 • accountantscontroles en audits uit te oefenen;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder belastingverplichtingen, verplichtingen met betrekking tot sociale zekerheid en re-integratie verplichtingen.

De verwerking van je persoonsgegevens geschiedt op basis van een wettelijke verplichting, ter uitvoering van de overeenkomst die we met je zijn aangegaan of op basis van het gerechtvaardigd belang van BBL Transport en Logistiek om haar diensten zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk uit te kunnen voeren. Wij zenden je alleen de nieusbrief toe met je toestemming. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken via de link onderaan iedere nieuwsbrief.

Derden

Voor de hiervoor genoemde doeleinden kunnen we gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader je persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan onze IT leveranciers en Pensioenuitvoerder. Ook kan BBL Transport en Logistiek je persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers of aan andere ondernemingen die tot dezelfde groep behoren als BBL Transport en Logistiek. Indien BBL Transport en Logistiek daartoe op basis van wet of regelgeving verplicht is kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan bevoegde autoriteiten en overheidsinstanties in binnen en buitenland.

Je persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verhuurd voor commerciële doeleinden.

Cookies

BBL Transport en Logistiek maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op je computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je de website bezoekt. Via de website van BBL Transport en Logistiek worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die je invult bij het inschrijven als werkzoekende, solliciteren op een vacature of het inschrijven voor een nieuwsbrief. Ook worden functionele cookies gebruikt voor het uitlezen van je browserinstellingen om de website op de goede manier op je beeldscherm te krijgen.

Daarnaast maakt BBL Transport en Logistiek gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt om de kwaliteit van de website te verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zou de informatie wel aan derden kunnen verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

De social media buttons op deze website bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. Door middel van deze buttons worden door BBL Transport en Logistiek geen persoonsgegevens verwerkt. Indien je op een social media button klikt, worden je persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

Bewaartermijn

De gegevens die je verstrekt bij je inschrijving of reactie op een vacature bewaren wij tot één jaar na het laatste contact als er geen overeenkomst tussen je en BBL Transport en Logistiek tot stand komt. Indien je niet meer door ons bemiddeld wilt worden, kun je je laten uitschrijven. De bewaartermijnen die wij hanteren zijn in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten en bewaartermijnen, zoals de fiscale bewaarplicht, dan wel langer indien dat nodig is voor de afhandeling van geschillen.

Beveiliging

BBL Transport en Logistiek doet haar uiterste best om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je persoonsgegevens. Wij hanteren een strikt beveiligingsbeleid dat periodiek wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Je rechten

Je hebt het recht BBL Transport en Logistiek schriftelijk te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Indien je inzage verzoekt ontvangt je van BBL Transport en Logistiek binnen vier weken een overzicht met de verwerking van je persoonsgegevens.

Indien blijkt dat de door BBL Transport en Logistiek verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je BBL Transport en Logistiek verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast kun je te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kun je richten aan:

BBL Transport en Logistiek

Adres nr

PC  Plaats

of

info@BBLTL.nl

Mocht je klachten hebben over de verwerking van je persoonsgegevens door BBL Transport en Logistiek kun je tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Cookie-policy

Voor je veiligheid en voor bepaalde functies van de website, maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

Functionele cookies

Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor een winkelwagentje, het onthouden van een login of het vastleggen dat andere cookies mogen worden opgeslagen. Zonder deze cookies kan een website niet functioneren.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om het verkeer op een website te meten en zijn geanonimiseerd.

Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om de bezoekers van een website te identificeren waardoor relevante informatie kan worden verzameld.

Daarnaast staan we de cookies van Google Analytics (de analytics.js variant) toe, zodat we onder andere kunnen zien hoeveel mensen onze website bezoeken en welke pagina’s het vaakst worden bekeken. Meer informatie over de cookies van Google Analytics vindt je via deze pagina van Google.

Aanpassen Privacy/Cookie policy

BBL Transport en Logistiek kan deze Privacy/cookie policy wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. We raden je daarom aan deze verklaring regelmatig te bekijken.